Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

sodeep
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

February 23 2017

sodeep
4433 2ecd 500
sodeep

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

July 09 2015

sodeep
sodeep
1593 0621 500
nie ma nadziei.

July 08 2015

sodeep
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain – Pamiętniki Adama i Ewy
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascared scared
sodeep
5634 bd91
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viascared scared
sodeep
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viascared scared
sodeep

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viawerterowska werterowska

July 07 2015

sodeep
1502 b313
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianoonecares noonecares
Moje życie było samotne, przez nikogo nie rozumiane i nikomu niepotrzebne.
— Marina Rowan
sodeep
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo viaarrependimento arrependimento

July 04 2015

sodeep
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viamahsheed mahsheed
sodeep

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum

June 30 2015

sodeep
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatrumienka trumienka

June 24 2015

1620 d766

Now nothing ever - ever goes my way.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa

June 23 2015

sodeep
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"

June 21 2015

sodeep
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat viavstane vstane
Do you ever feel like you don’t deserve to be loved?
Reposted frompheebs pheebs viatrumienka trumienka
sodeep
9801 fc0a 500
Reposted from61sekund 61sekund viatrumienka trumienka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl