Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

sodeep
sodeep
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viainsanedreamer insanedreamer

November 08 2018

sodeep
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viainsanedreamer insanedreamer
7600 bc3a 500
sodeep
4995 4e9f
i really really wish..

September 13 2018

sodeep
Reposted frommrrru mrrru viapsychojunkie psychojunkie

June 28 2018

sodeep

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk
sodeep
4743 b163
Reposted fromteijakool teijakool viadrugs drugs

May 30 2018

sodeep
6307 fc1b 500
sodeep
0345 fd91 500
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
sodeep
0678 b0e4 500
Reposted fromantichris antichris

May 15 2018

sodeep
sodeep
Etap głębokiego dekoltu i kusych kiecek mam już za sobą, nie dlatego, że się w nich mało apetycznie prezentuję, po prostu nie jestem łasa na komplementy związane z wyglądem fizycznym, bo posiadam lustro i nie są zaskakujace. Fajnie jak ktoś jest w stanie dostrzec i docenić, to czego nie widać gołym okiem...
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 14 2018

sodeep
6756 3d40 500
Reposted fromrubinek rubinek

May 05 2018

sodeep
4645 cdc8
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viamelanchujnia melanchujnia
sodeep
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

March 30 2018

sodeep
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viamelanchujnia melanchujnia
sodeep

March 29 2018

sodeep
7440 65ca
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl