Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

sodeep
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
sodeep
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative viasmutnazupa smutnazupa

September 27 2017

sodeep
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viawrazliwosci wrazliwosci
sodeep
0824 0ce5
Reposted fromfelicka felicka viawrazliwosci wrazliwosci
5775 73a1
7562 0fbd

September 24 2017

sodeep
6823 11eb
Reposted fromdirtyeinstein dirtyeinstein viakreskax kreskax

August 28 2017

sodeep
4167 c398

August 17 2017

sodeep
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viatobecontinued tobecontinued
sodeep
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

sodeep
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
sodeep
6703 deff
Reposted frommononok mononok viaalliwantisyou alliwantisyou
sodeep
zostałem sam jak stoję
sodeep

July 19 2017

sodeep
9617 320a
Reposted fromsheismysin sheismysin viaalliwantisyou alliwantisyou

July 18 2017

sodeep
Przeliczyłem co mam w kieszeniach, przeliczyłem co mogę ci dać Przeliczyłem kim jestem i jak się nazywam Wróciłem spokojnie za bar.
— Ras
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viapsychojunkie psychojunkie
sodeep
1755 26b2

July 10 2017

sodeep
sodeep

Zadzwoniłem więc znowu - by sprawdzić.
Podniesiono słuchawkę - powiedziano: "nie ma".
Nic. Nic. Nic. Nic. Nie, to nic ważnego.
Już wszystko jasne. Ot, tak sobie tylko
zadzwoniłem.By sprawdzić. Ten zmyślony powód można zastąpić innym. Albo i w ogóle można było nie dzwonić. Wszystko jest już jasne.

Wewnątrz pokoju lata ptak - wyrwany
z książki o ptaku. A okładki książek coraz bardziej zniszczone. Mnóstwo słoneczników niedodziobanych leży w domu. To wczesna jesień. Bardzo wczesna jesień.
Od okien lekko ciągnie. Wielkie zakłamane słońce na niebie. Proszę nie dotykać - jesteśmy elektryczni. Żywe węże prądu.

Nowy i groźny element na mapie:
dorosłość. Cisza i pisanie wielu miłosnych wierszy w próżnym poniewczasie.

— świetlicki
Reposted fromtereska tereska viamarcinswietlicki marcinswietlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl