Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

sodeep
8485 ce99 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaszydera szydera
sodeep
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaszydera szydera
sodeep
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
sodeep
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna

November 30 2017

sodeep
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viapsychojunkie psychojunkie

November 02 2017

0177 40fb 500

Bent Down (Otto Benesch)”, 1914, Egon Schiele.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawrazliwosci wrazliwosci
sodeep
2115 451e
proszę!

October 24 2017

sodeep
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viasadeyes sadeyes
sodeep
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viadarkanes darkanes

September 29 2017

sodeep
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko
sodeep
Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted frompassionative passionative viasmutnazupa smutnazupa

September 27 2017

sodeep
Można się uzależnić od różnych rzeczy, jak się ma w sobie dziurę. Dziurę nudy oraz przede wszystkim niezgody na to, co w danym momencie czujesz.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viawrazliwosci wrazliwosci
sodeep
0824 0ce5
Reposted fromfelicka felicka viawrazliwosci wrazliwosci
5775 73a1
7562 0fbd

September 24 2017

sodeep
6823 11eb
Reposted fromdirtyeinstein dirtyeinstein viakreskax kreskax

August 28 2017

sodeep
4167 c398

August 17 2017

sodeep
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viatobecontinued tobecontinued
sodeep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl