Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2018

sodeep
6307 fc1b 500
sodeep
0345 fd91 500
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
sodeep
0678 b0e4 500
Reposted fromantichris antichris

May 15 2018

sodeep
sodeep
Etap głębokiego dekoltu i kusych kiecek mam już za sobą, nie dlatego, że się w nich mało apetycznie prezentuję, po prostu nie jestem łasa na komplementy związane z wyglądem fizycznym, bo posiadam lustro i nie są zaskakujace. Fajnie jak ktoś jest w stanie dostrzec i docenić, to czego nie widać gołym okiem...
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 14 2018

sodeep
6756 3d40 500
Reposted fromzungud zungud

May 05 2018

sodeep
4645 cdc8
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viamelanchujnia melanchujnia
sodeep
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

March 30 2018

sodeep
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viamelanchujnia melanchujnia
sodeep

March 29 2018

sodeep
7440 65ca
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

March 16 2018

sodeep
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viaegocentricgirl egocentricgirl
sodeep
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viaegocentricgirl egocentricgirl

March 12 2018

sodeep
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam
Reposted fromnonecares nonecares viapsychojunkie psychojunkie
sodeep
3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viapsychojunkie psychojunkie

February 20 2018

sodeep
3839 c05c 500
Reposted fromtfu tfu viamarcinmarcin marcinmarcin

February 17 2018

sodeep
9680 2664
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
sodeep
5908 5bfd 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl