Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

sodeep
6358 0137 500
Reposted fromadzix69 adzix69

April 19 2017

sodeep
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaarrependimento arrependimento

April 18 2017

sodeep
5659 b3a2

April 14 2017

sodeep
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
sodeep
3332 60a3 500
Reposted fromdudzia dudzia viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

April 04 2017

sodeep
4607 aaf5
Spójrz...!
0754 9141 500
Reposted fromhighhopes highhopes viakrainakredek krainakredek
sodeep
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viafreeway freeway
sodeep
Ciało to zbroja
a w ciele kruchy duch
— Fisz Emade Tworzywo

March 19 2017

sodeep
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

February 23 2017

sodeep
4433 2ecd 500
sodeep

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa

July 09 2015

sodeep
sodeep
1593 0621 500
nie ma nadziei.

July 08 2015

sodeep
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain – Pamiętniki Adama i Ewy
Reposted frompieprzycto pieprzycto viascared scared
sodeep
5634 bd91
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viascared scared
sodeep
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viascared scared
sodeep

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie vialaurensyikes laurensyikes

July 07 2015

sodeep
1502 b313
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianoonecares noonecares
Moje życie było samotne, przez nikogo nie rozumiane i nikomu niepotrzebne.
— Marina Rowan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl